İş Hayatında Mentör ve Menti

İş hayatında MENTÖRLÜK terimi ne demektir?

Mentörlük, gönüllülük esasına dayalı karşılıklı bilgi ve tecrübelerini aktarma şeklidir. Bir nevi tecrübe desteği diyebiliriz. Menti ise mentörün desteğiyle hedeflenen seviyeye gelmeye çalışan kişidir.

Mentörlük desteği verecek olan kişinin, iletişime açık olması ve liderlik kavramında rol model olması büyük önem taşımaktadır. Mentinin ise tecrübe ve bilgiye aç olması şarttır.

Peki neden Kurumsal firmalar Mentörlük uygulamasına önem verir, hiç düşündünüz mü?

Bazen ne kadar eğitim alırsak alalım, gıptayla baktığımız bir yöneticimizin dudaklarından çıkacak bir cümle hayatımızın pusulasını değiştirmeye yetebilir.

İşte bu sebeple, Kurumsal firmalar kendi yetiştirdikleri yöneticilerinden sadece işi yönetmelerini değil, altında çalıştırdıkları personelleri de en az kendi seviyelerine getirmelerini beklerler. Klasik yükselme prosedürü diyebilirim.

Gerçek bir lider ve yönetmeyi bilen gerçek bir yönetici olmak istiyorsak, mentörlük uygulamasının bu doğrultuda son derece faydalı olduğu kanısındayım.

 

Vedat KÜÇÜK

Kolektif Zekâ Liderliği

Üniversitede yönetim bilimleri okumuş birisi olarak, okul yıllarımda epey bir liderlik ve örgütsel idarecilik teorisi yuttuğumu söyleyebilirim. Otokratik liderlik, demokratik liderlik, laissez- faireliderlik gibi belli başlı tarzların dışında 2000’li yıllara kadar liderlik dediğimiz olgu, kitleleri yönetmekle ilgili tarzı ve üslubu tanımlamakla ilgiliydi. Halen de bu genel algıda bir değişim olduğunu söyleyemeyeceğim. Zira bugün hangi kuruma gidip “lider kimdir?” sorusunu yöneltsek, ilk cevap mutlaka “kitleleri peşinden sürükleyendir” olacaktır. Tezimin doğru olup olmadığını test etmek için geçtiğimiz hafta ders verdiğim üniversitede bu soruyu yönelttim ve ilk cevap: “kitleleri peşinden sürükleyen kişidir” oldu.

Siyasette belki bu durum böyle ancak kurumlar için bu cevabı geçerli kabul edebilir miyiz? Kurumsal dünyada bu tanımın halen hükmü var mı? Liderlikle ilgili algımız, içinde yaşadığımız gerçekliğin kendisini yakalayabiliyor mu?  Kurumlarda, kitleleri peşinden sürükleyebilen kaç tane lider var? Çıkarların üzerine kurulu bir sistemin içinde, herhangi bir liderin peşinden karşılık beklemeden gidecek çalışan kitleleri kalmış mıdır?

O zaman kurumsal hayatta liderlikten bahsederken kitleleri sürüklemek tanımının bugünün realitesi ile uyuşmadığını idrak etme ve yeni bir tanım üretme zamanı gelmiştir diyebiliriz.  Çalışanların profillerinin nasıl değiştiğini fark etmek gerekiyor.  En tepedeki kişinin tüm çalışanların profilini tanımlamasına imkân olmadığına göre, kolektif zekâ liderliğine, dolayısıyla da bireyciliğe geçiş yapmak gerekiyor. Aslında bu ihtiyaç- ekonomi literatürüyle talep- çoktan oluşmuş durumda, bizlerin yapması gereken “arzı” olgunlaştırmak.

Peki, kolektif zekâ liderliği ne demektir?

Kolektif zekâ liderliği, fazla kişinin düşünmesi, üretmesi ve yönetmesi demektir. Sadece işlerin yürümesini değil; aynı zamanda fikirlerin de üremesini sağlamak demektir. Tepede tek bir liderin güç üretmesi yerine kurumun zekâsının, alınan kararların, kriz yönetiminin örgütün içindeki birimlere dağıtılması anlamına gelir. Kolektif zekâ oluşacak ki çalışanların bireysel özellikleri ayırt edilebilsin ve “herkes aynıdır kitlesel yönetim anlayışı” yerine bireye odaklanmak mümkün olsun.

Bugünün çalışanlarının beklentileri:

 • Kurumunun kendisine dokunması,
 • Kariyer gelişiminin kurumun gündeminde olması,
 • Fikirlerinin önemsenmesi,
 • Kendisiyle iletişim kurulması,
 • Eğitim almak,
 • Koçluk ve mentorluk almak,
 • Sevdiği ve kendisinin iyi olduğu işi yapma fırsatını elde etmek.

Bu beklentilerin kesişim kümesinde “ben” var yani çalışan diyor ki “işim bana dokunsun”, “yaptığım iş üzerinden yaşadığımı, soluduğumu, kimliğimi ayırt edebileyim.”  Çalışan, bireysel özelliklerini işi üzerinden ortaya koyabilmek ve kendisini ifade edebilmek istiyor… Kısacası, çalışanlar bireyci oldular; yöneticilerse hâlâ kitleci. Farklılığın altını çizmek açısından şöyle de söyleyebiliriz, yöneticiler 20. yüzyılın liderlik anlayışındayken, çalışanlar 21. yüzyılda devrim beklentisi içindeler. Çoğu çatışmanın kaynağında bu tarz farklılığı yatıyor diyebiliriz.

Bu çatışmayı gidermek, aradaki mesafeyi kısaltmak mümkün. Öncelikle, yöneticilerin 21. yüzyıl liderlik araç ve gereçlerine hâkim olması gerekiyor. Kurumun hücrelerini departmanlar olarak görürsek, her departmanın yöneticisini de “kolektif zekâ lideri” olarak tanımlayabilmeliyiz. Kolektif zekâ lideri, kurumun zekâsının bireye ulaştırılmasını sağlamanın yanında, bireyin zekâsının da kuruma kazandırılmasına aracı olur. Bu durumda her yönetici aynı zamanda bir “katalizör”dür. Atanmış yönetici olmak kolay, zor olan bireylere dokunarak, katalizör lider olmayı başarabilmekte. Bunun için öncelikle gönüllü olmak gerekiyor. Sonraysa kişilere zaman ayırmak ve onların farkındalıklarını görmek gerek. Yumuşak karınlarını idrak etmelerini sağlamak, güçlü yanlarını ortaya koymaları için fırsatlar yaratmak önemli. Bazen uğraştığınız kişi, 0-7 yaşındaki benliğiyle size gelir; bazen de karşınızda 100 yaşında olgun bir bilge vardır. Tüm bu farklılıkları görüp, sabırlı olup, iletişimde ustalaşmak gibi bir hedefiniz olmalı. Enerjinizi kimlere daha çok, kimlere daha az harcayacağınızı da belirlemeniz gereken zamanlar olacaktır.

Tüm bu nedenlerle de bir nevi önceliklendirme erbabına dönüşmeniz ve liderlik becerileri yelpazenizi geniş tutmanız gerekecek çünkü:

Kimi zaman koç,

Kimi zaman dost,

Kimi zaman otoriter yönetici,

Kimi zaman da mentor olacaksınız.

 

Alıntıdır.

Genç Yöneticiler

Yöneticilik tecrübe ile mi olur, yoksa vizyon ile mi?

Reaktif yaklaşım yetişkinlerde bulunurken, gençlerde proaktif yaklaşımın daha fazla olduğu düşüncesindeyim. Yönetim tarzının genç nesillerde farklılaşma yolunda olduğu çok açık… Otoriter rejimin yerini daha insancıl bakış açısı alıyor günümüzde.  Gençler yeniliklere açık, bilgiye aç ve her türlü teknolojik imkanlarla yakından ilgileniyor. Ülkemizde binlerce kağıt parçasından oluşan özgeçmişlerde bunu anlamak malesef çok güç, bu nedenle genç yöneticilerin kısa zamanda yetişkin yöneticilerden tecrübe kapması gereklidir.

Genç mezunlarımızı birer yönetici adayı olarak ele alan sitemizde, her iki nesli de bir araya getirip, iş imkanları ve tecrübelerimizi paylaşacağız.

“Genç Yöneticiler” vizyonunuzu genişletecek.

Beklemede kalın!

Genç Yöneticiler Yönetimi

Genç yöneticiler revaçta!

3800 çalışan ve 2200 insan Kaynakları profesyonelinin katılımıyla gerçekleşen ankette ofisteki yaş farklılıkları mercek altına alındı. Araştırmanın sonuçları her geçen gün genç çalışanların kendisinden yaşça büyük çalışanları yönetmeye başladığını ortaya koydu.

 genc_yonetici250x150Araştırmanın sonuçları arasında her geçen gün genç çalışanların kendisinden yaşça büyük çalışanları yönetmeye başladığı ortaya konuyor. 3800 çalışan ve 2200 İnsan Kaynakları profesyoneli arasında yapılan çalışmada, katılımcıların yüzde 34’ü kendinden yaşça daha genç bir yöneticiyle çalıştığını söyledi. Yüzde 15’ı ise en az 10 yaş genç bir yöneticisi var.  25-34 ile 55 ve üstü iki gruba iletişim, çalışma sistemleri ve kariyer avantajları ile ilgili sorular soruldu. CareerBuilder’ın yaptığı anketin diğer detayları ise şöyle:

40’ından sonra internetle tanıştı

Araştırma tüm yaş gruplarının yüz yüze iletişimi tercih ettiğini ancak yüzde 35’inin mail ile iletişime de sıcak baktığını ortaya koyuyor. Yine 2 gruptaki katılımcıların yüzde 48’i planlı ve programlı çalışıyor. “25-34 yaş arası çalışan grubu Türkiye’de; özel televizyon kanallarına geçiş ve internet kullanımının yaygınlaşması gibi iki önemli değişimi çocukluk ve ilk gençlik yıllarında yaşamış bir grup” diyen İK yöneticisi Mehmet Erkan, 55 yaş üstü grubun 40’lı yaşlarından sonra özel televizyon ve internet gerçeğiyle tanıştığına dikkat çekiyor. Mehmet Erkan’a göre, internet, sosyal medya, teknoloji gibi kullanımlarındaki farklılıklar doğal olarak bu iki grubun iş yapış şekillerine de yansıyor.

25-34 yaş arası grup iş yapış noktasında daha hızlı, pratik, kontrolsüz, teknolojiye güvenen, rahat iken; yaşlı grup daha manuel, aşırı kontrolcü, gergin ve kendinden emin olabiliyor. İş dünyası algısı ve şirkete yaklaşım açısından bakıldığında da 25-34 yaş grubu için bir iş yerinde 5 yıldan fazla çalışmak soru işaretiyken, 55 yaş üstü grupta emekli olmak düşüncesi temel motivasyon kaynağı. Dolayısıyla iş değiştirme sıklığı da iki grup arasında oldukça farklı. Şirkete bağlılıkta gençler daha “sadakatsizken”, 55 yaş üstünde “vefa” hala önemli bir kavram.

Yine 55 yaş üstünde kurallar, hiyerarşi, görev tanımları, mesai saatleri önemliyken; genç çalışan grubunda mesai saati ve fiziksel iş yerine bağlı olmaksızın işlerin kendisi ve bitmesi önemli. Dolayısıyla homeoffice çalışma, esnek çalışma saatleri, hiyerarşi yerine ekip ruhu 25-34 yaş grubu için daha önemli.

Genç yönetici, yeni yöntemleri öğrenmek için fırsat!

 • Destek verin, açık iletişim kurun.
 • Ters davranarak işleri zorlaştırmayın.
 • Duygusal tepkiler yerine mantığınız ile hareket edin
 • Sizden bekleneni sorun, farz etmeyin.
 • Yöneticinizin yeni yöntemleri, iş yapış tarzlarını gözlemleyin.

Alıntıdır.

İstifalarda yöneticinin rolü

İyi bir yönetici terfi süresini kısaltır, peki ya kötü yönetici işten ayrılma sebebi midir?

Çalışanların işi bırakmasında yöneticinin rolü nedir? Maaş mı, kötü yönetici mi yoksa iş üzerindeki beklentilerin gerçekleşmemesi mi?

Çalışan bağlılığı anketleri sonuçları aslında açıkça göstermektedir. Sonuçlara göre, net şekilde görülüyor ki kötü bir yöneticinin çalışan üzerindeki baskısı, çalışanın aldığı maaştaki tatminkarsızlığı kadar büyüktür.

Yönetimin Sırları

Yöneticilik keşfedilmeyi bekleyen bir meziyettir. Size neler katacağını merak ederken içinde bulabilirsiniz kendinizi. İşte gerçek bir yöneticide bulunması gereken özellikler;

 1. Plan
 2. Disiplin
 3. Zamanında müdahale

Güzel tasarlanmış bir plan başarıya ulaştırır. Gerçek başarıya ulaşmak için ise disiplinli çalışmak şarttır. Başarıya ulaşacağınız bu uzun yolda önünüze çıkan engelleri zamanında müdahale ederek önleyeceksiniz. Aksi halde önüne set olduğunuz engeller altında ezilmeye mahkum kalacaksınız.

Editör : Vedat KÜÇÜK